Facebook
sten

Healing

Al form for Healing er direkte universel energi i højeste frekvens bestående af rent lys, kærlighed og harmoni. Vores fysiske krop er omgivet af et energifelt - Auraen. Når vores energifelt i og rundt om kroppen bringes i kontakt med ren balanceret energi af højere frekvens, så løftes vores frekvens i tanker, følelser og krop, ubalancer/disharmoni fjernes og der genskabes balance. Healing løfter dine energilegemer i sind og krop samt understøtter din egen personlige spirituelle vækst

Krystalhealing

Healing med krystaller adskiller sig fra andre former for healing idet der anvendes krystaller og ædelstene, til at bidrage og understøtte healingprocessen. Her arbejdes også med krystallernes helt specifikke energi i fast form som så fint supplerer den direkte universelle healings energi fra universet.

Jeg er uddannet Krystalhealer den 4. december 1999 hos Krystalhealerinstituttet ved Lone Hertz, MagicInYou, Kbh.

krystal healing

Reikihealing

Reikihealing er en gammel japansk healingmetode grundlagt af Sensei Mikao Usui i 1922. Reiki betyder den højeste dimension af åndelig universel energi. Healingsenergien hentes via ”nøgler” som healeren er uddannet og indviet i, at bruge.

Jeg er uddannet og indviet i: 1. grad i Usui´s Reikimetode den 23. november 1998 og 2. grad i Usui´s Reikimetode den 28. november 1998 ved Reikimaster Gina Allan- Evans, New Zealand. 3. grad Reikimetode efter Usui´s system den 24. januar 1999 ved Reikimaster Kirsten Helming, Malling.

Reikihealing